18/4/11

Mandala para el Dharmashala Nadasvaram

Mandala para el Dharmashala Nadasvaram

Camilo Rodriguez - Acrílico sobre tela - 20 x 30 cm. - 2011

MandalaMandala - Camilo Rodriguez - 2011

Mandalas

Mandala - Camilo Rodriguez - 2011

Mandala


Mandala - Camilo Rodriguez - 2011

Mandala

Mandala - Camilo Rodriguez - 2011

Mandala


Mandala - Camilo Rodriguez - 2011

Mandala

Mandala - Camilo Rodriguez - 2011

Mandala


Mandala - Camilo Rodriguez - 2011

Mandalas


Mandalas - Camilo Rodriguez - 2011

MandalasMandalas - Camilo Rodriguez - 2011